Selasa, 21 Juli 2009

Doa

Rabbanaa atinaa fiiddunyaa hasanah wa fillakhirati hasanah waqinaa ‘adzabannaar

Wahai Tuhan kami
Karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari adzab api neraka.Ya Allah,Perbaikilah untukku agamaku yang ia adalah benteng segala urusanku, perbaikilah urusan duniaku yang padanya terdapat penghidupanku dan perbaikilah urusan akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini wadah meningkatnya segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematian sebagai titik berhentinya segala keburukan untukku.

Ya Allah
Aku berlindung kepada-Mu dari bencana yang dahsyat, kesengsaraan yang amat sangat, berlakunya takdir buruk dan tawa riangnya musuh-musuh kami.Ya Allah,Aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari jiwa pengecut dan sifat kikir, dari dosa dan lilitan hutang, dan dari kesewenang-wenangan orang.

Ya Allah
Aku berlindung kepada Engkau dari penyakit sopak, gangguan jiwa, penyakit lepra, dan dari segala penyakit yang mengerikan.Ya Allah,Kumohon kepada-Mu keampunan dan kesejahteraan didunia dan akhirat, kumohon keampunan dan kesejahteraan pada Agamaku dan urusan duniaku pada harta dan keluargaku. Tutuplah aib dan celaku dan ubahlah rasa takutku menjadi rasa aman dan damai. Peliharalah aku dari depan dan belakang, dari kanan dan kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung dibawah kemahaagungan-Mu dari malapetaka yang ditimpakan kepadaku dari arah bawahku.

Ya Allah
Ampunilah segala kesalahanku, ketidaktahuanku, dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku dan hal-hal yang Engkau lebih tahu dariku. Ampunilah dosa-dosaku yang kulakukan dengan sungguh-sungguh maupun main-main, secara sengaja maupun tanpa kesengajaan karena kesemuanya itu merupakan sifat kekurangan yang kumiliki.

Ya Allah
Ampunilah untukku dosa-dosaku yang lalu dan yang kemudian, dosa yang kurahasiakan dan yang kutampakkan dan dosaku yang Engkau sendiri lebih mengetahuinya dari padaku. Engkaulah yang menempatkan hamba-hamba-Mu di depan maupun di belakang. Dan Engkaulah Maha Kuasa berbuat sesuatu.

Ya Allah
Kumohon kepada-Mu, keteguhan dalam segala perkara, kekuatan tekad menepati kebenaran. Kumohon kepada-Mu untuk mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu, Kumohon kepada-Mu hati yang bersih, lisan yang jujur. Kumohon kepada-Mu kebaikan yang Engkau Maha mengetahuinya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang Engkau Maha mengetahuinya. Karena Engkau Maha mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah
Engkau Tuhan yang mendidik dan mengayomi Nabi Muhammad, semoga shalawat dan salam sejahtera senantiasa terlimpah kepada beliau, ampunilah untukku dosaku, hilangkanlah rasa amarah hatiku, dan hindarkanlah aku dari cobaan dan ujian yang menyesatkan selama Engkau beri kesempatan hidup untukku.

Ya Allah
Tuhan yang memiliki langit, yang memiliki bumi dan yang memiliki ‘Arsy yang Agung. Wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatunya. Yang menumbuhkan butir tetumbuhan dan biji buah-buahan. Yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan makhluk-Mu yang memiliki sifat jahat, Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkaulah yang Maha Awal, tiada sesuatupun sebelum Engkau. Engkaulah yang Maha Akhir, tiada sesuatupun setelah Engkau. Engkaulah yang Dzahir, tiada sesuatupun diatas Engkau, Engkaulah ynag Bathin, tiada sesuatupun yang menghalangi Engkau, Engkau lebih dekat kepada benda apapun, dari benda itu sendiri terhadap dirinya, lunaskanlah hutangku, dan cukupilah aku agar terhindar dari kefakiran.

Ya Allah
Karuniakanlah pada jiwaku ketaqwaanya, sucikanlah ia, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah pembimbingnya sekaligus pengayomnya.

Ya Allah
Aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada-Mu dari jiwa pengecut, ketuaan yang lemah, dan sifat kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur.

Ya Allah
Kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku cendrung hati untuk kembali kepada-Mu, dengan-Mu aku berhujjah dan membela diri, aku berlindung dibawah Kemahaperkasaan-Mu, semoga kiranya tidak Engkau sesatkan aku. Tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang Maha Hidup Kekal Abadi yang Tiada Mati, sementara jin dan manusia pasti mati.

Ya Allah
Aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tiada bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dari nafsu yang tiada pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan.

YaAllah,Jauhkanlah aku dari akhlak buruk, hawa nafsu buruk, dan penyakit buruk.Ya Allah,Ilhamkan kepadaku keasadaranku untuk tetap kepada kebenaran dan hindarkanlah aku dari keburukan jiwaku.

Ya Allah
Berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal dari-Mu agar kiranya aku tidak tamak kepada apa yang Engkau haramkan. Dan kayakanlah aku dengan karunia lebih dari-Mu agar kiranya aku tidak berkebutuhan kepada selain dari Engkau.

Ya Allah
Kumohon kepada-Mu petunjuk kebenaran, jiwa taqwa, kemampuan membentengi diri dari apa yang Engkau haramkan dan kekayaan jiwa untuk tidak butuh kepada selain Engkau.Ya Allah, Kumohonkan petunjuk kepada-Mu dan ketetapan kepada garis kebenaran.

Ya Allah
Kumohon kepada-Mu dari kebaikan seluruhnya di kehidupan dunia dan akhirat yang kuketahui dan yang tidak kuketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan seluruhnya, dikehidupan dunia dan akhirat yang kuketahui dan tidak kuketahui. Kumohon kepada-Mu sebagian kebaikan yang hamba dan Rasul-Mu Muhammad SAW memohon kepada-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang hamba dan Rasul-Mu Muhammad SAW memohon kepada-Mu perlindungan dari-Nya.

Ya Allah
Kumohon kepada-Mu syurga dan segala apa yang mendekatkan kepadanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan segala apa yang mendekatkan kepadanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Dan kumohon kepada-Mu agar kiranya Engkau jadikan setiap takdir yang Engkau jatuhkan kepadaku itu baik.

Ya Allah
Tiada Tuhan selain Engkau, tiada sekutu bagi-Mu, hanya bagi Engkau kerajaan dan hanya bagi Engkau segala puji. Karena hanya Engkau yang punya haq menghidupkan dan mematikan. Ditangan-Mu lah segala kebaikan dan Engkaulah Maha Berkuasa berbuat sesuatu apapun.

Ya Allah
Maha suci Engkau, segala puji bagi Engkau, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan yang pantas kecuali Milik-Mu yang Maha Luhur dan Maha Agung.

Ya Allah
Limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan syalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau maha Terpuji lagi maha Mulia. Dan limpahkanlah berkah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana Nabi Ibrahim Engkau beri berkah serta keluarganya, sungguh Maha Terpuji dan Mulia Engkau ya Allah.Wahai Tuhan kami karuniakanlah kebahagian di dunia maupun di akhirat bagi kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Amin

0 komentar:

Posting Komentar